Πορτραίτα & Συνεντεύξεις

Bradley Mitton – Iδρυτής του Club Vivanova
Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος