Φιλανθρωπικό Masquerade Gala του Lifeline Hellas
AGORA – Winter Escape 2022
3rd GREEK INTERNATIONAL WOMEN AWARDS (GIWA)