Ιωάννης Σιώτος – Δήμαρχος Τήνου
Bradley Mitton – Iδρυτής του Club Vivanova