#ΤΕΧΝΗ

Βασιλική Καραγιάννη – Υψίφωνος
Λίμπερτυ Πολύζου – Ιστορικός Τέχνης